კოალიცია

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN)

ნინა ციხისთავი-ხუციშვილი

ელ-ფოსტა: ninatsikhistavi@iccn.ge

წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი

მარიკა ანთაძე

ელ-ფოსტა: antadzemarika@yahoo.com

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

ნინო ჯომარჯიძე

ელ-ფოსტა: n.jomarjidze@gyla.ge

საერთაშორისო სამართლიანობა

ნიკა ჯეირანაშვილი

ელ-ფოსტა: nika@justiceint.org

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი

კახა წიქარიშვილი

ელ-ფოსტა: k_tsikarishvili@hotmail.com

ადამიანის უფლებათა ცენტრი

ნინო ცაგარეიშვილი

ელ-ფოსტა: hridc@hridc.org

ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი

ლია მუხაშავრია

ელ-ფოსტა: mukha_98@yahoo.com