კოალიცია

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN)

ნინა ციხისთავი-ხუციშვილი

ელ-ფოსტა:

წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი

მარიკა ანთაძე

ელ-ფოსტა:

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

ნინო ჯომარჯიძე

ელ-ფოსტა:

საერთაშორისო სამართლიანობა

ნიკა ჯეირანაშვილი

ელ-ფოსტა:

უფლებები საქართველო

კახა წიქარიშვილი

ელ-ფოსტა:

ადამიანის უფლებათა ცენტრი

ნინო ცაგარეიშვილი

ელ-ფოსტა:

ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი

ლია მუხაშავრია

ელ-ფოსტა: